An Bord Pleanála

Tairiscint le haghaidh Staidéar Féidearthachta TFC.


Tá tairiscintí a lorg ag an Bord Pleanála le haghaidh Staidéar Féidearthachta TFC. Tá eolas iomlán ar fáil ar láithreán gréasáin do r-thairiscinti ag www.etenders.gov.ie. Foilsíodh an fógra ar 20 Meán Fómhair 2011.

Ba cheart tairiscintí (5 cóip) a chur isteach i gclúdach séalaithe atá marcáilte “Tairiscint le haghaidh Staidéar Féidearthachta TFC PP/94”, dírithe chuig an tUasal Chris Clarke, Rúnaí, An Bord Pleanála, 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1. Glacfar le tairiscintí tráth nach déanaí ná 16.00, 28 Deireadh Fómhair 2011

Last modified: 20/09/2011

Liostaí Seachtainiúla
Údaráis Phleanála
Cásanna Eile
Pleanála: News