An Bord Pleanála

Nuacht


Nuacht 2021, Nuacht 2020, Nuacht 2019, Nuacht 2018, Nuacht 2017

2021Márta 2021

 • 05/03/2021 - Comórtas Oscailte le Cigirí Sinsearacha Pleanála a Cheapadh
  Tá iarratais á lorg againn ó phleanálaithe a bhfuil an taithí agus na cáilithe oiriúnacha acu le haghaidh poist mar gCigire Sinsearach Pleanála. Le tuilleadh eolais a fháil maidir le hiarratas a chur isteach, téigh go http://www.pleanala.ie/careers/index_ga.htm

  Ní mór iarratais a bheith faighte ag an mBord faoi hAoine 26 Márta 2021 ag 3.00 i.n.

Ar ais go clár 2021
Ar ais go barrFeabhra 2021

 • 19/02/2021 - ABP-306149-20 agus ABP-306199-19: Éisteacht ó Bhéal
  Clár Oibre Éisteacht ó Bhéal: Bóthar Fhaing go Luimneach (Seachbhóthar Áth Dara san áireamh). Leasaíodh an tráthchlár seo ar an 18/02/2021.

 • 17/02/2021 - ABP-306149-20 agus ABP-306199-19: Éisteacht ó Bhéal
  Clár Oibre Éisteacht ó Bhéal: Bóthar Fhaing go Luimneach (Seachbhóthar Áth Dara san áireamh). Leasaíodh an tráthchlár seo ar an 17/02/2021.

 • 12/02/2021 - Cómortas Oscailte le Cigire a Cheapadh
  Tá iarratais á lorg againn ó phleanálaithe a bhfuil an taithí agus na cáilithe oiriúnacha acu le haghaidh poist mar Chigire Pleanála. Le tuilleadh eolais a fháil maidir le hiarratas a chur isteach, téigh go http://www.pleanala.ie/careers/index_ga.htm

  Ní mór iarratais a bheith faighte ag an mBord faoi hAoine 5 Márta 2021 ag 3.00 i.n.

 • 05/02/2021 - Línte teileafóin ag obair anois
  Maidir leis an bhfógra uainn le deireanas, tá na línte teileafóin ag obair anois mar is gnách. Is dona linn aon mhoill a chuirtear ort.

 • 04/02/2021 - ABP-306149-20 agus ABP-306199-19: Éisteacht ó Bhéal
  Clár Oibre Éisteacht ó Bhéal: Bóthar Fhaing go Luimneach (Seachbhóthar Áth Dara san áireamh) ag tosú 8 Feabhra 2021. Leasaíodh an tráthchlár seo ar an 04/02/2021.

 • 03/02/2021 - Fadhbanna teileafóin
  Tá fadhbanna teileafóin againn faoi láthair. Mura féidir leat glaoch orainn, scríobh chugainn ag aon cheann de na seoltaí ríomhphoist seo a leanas:

  • Gnáthachomhairc Phleanála, agus gach achomharc eile seol ríomhphost chuig: appeals@pleanala.ie
  • I gcás iarratais nó réamhiarratais ar Fhorbairt Tithíochta Straitéisí, seol ríomhphost chuig: strategichousing@pleanala.ie
  • I gcás iarratais nó réamhiarratais ar Fhorbairt Bonneagair Straitéisigh, seol ríomhphost chuig: sids@pleanala.ie
  • Féachaint ar cháschomhaid chinnte nó cóipeanna de dhoiciméid ar cháschomhaid chinnte: publicaccess@pleanala.ie
  • Ceisteanna ginearálta, seol ríomhphost chuig: bord@pleanala.ie

  Táimid ag déanamh ár ndíchill chun na fadhbanna a fhuascailt. Is dona linn aon mhoill a chuirtear ort.

Ar ais go clár 2021
Ar ais go barrEanáir 2021

Ar ais go clár 2021
Ar ais go barr2020


Nollaig 2020

Ar ais go clár 2020
Ar ais go barr


Samhain 2020

Ar ais go clár 2020
Ar ais go barr


Deireadh Fómhair 2020

Ar ais go clár 2020
Ar ais go barr


Meán Fómhair 2020

Ar ais go clár 2020
Ar ais go barr


Lúnasa 2020

Ar ais go clár 2020
Ar ais go barr


Iúil 2020

Ar ais go clár 2020
Ar ais go barr


Meitheamh 2020

Ar ais go clár 2020
Ar ais go barr


Bealtaine 2020

Ar ais go clár 2020
Ar ais go barr


Aibréan 2020

Ar ais go clár 2020
Ar ais go barr


Márta 2020

Ar ais go clár 2020
Ar ais go barr


Feabhra 2020

Ar ais go clár 2020
Ar ais go barr


Eanáir 2020

Ar ais go clár 2020
Ar ais go barr


2019

Nollaig 2019

Samhain 2019

Meán Fómhair 2019

Lúnasa 2019

Iúil 2019

Meitheamh 2019

Bealtaine 2019

Aibreán 2019

Márta 2019

Feabhra 2019

Eanáir 2019

 • 17/01/2019 - 302403: Clár oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal do Pháirc Charbhán ag Garraí Lúcáis, Baile Ghearóid, Cionn tSáile, Co. Chorcaí.

 • 17/01/2019 - 302740 / 302742 / 302736: Clár oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal ag Comhairle Contae Longfoirt maidir le Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh. - Curtha ar ceal.

 • 15/01/2019 – ABP-302649-18: Clár oibre le haghaidh éisteacht ó bhéal d'Ordú Ceannaigh Éigeantaigh Uisce Éireann (Tionscadal Cóireála Fuíolluisce an Inbhir Mhóir).

 • 15/01/2019 – ABP-302556-18: Clár oibre le haghaidh éisteacht ó bhéal d' Ionad Cóireála Fuíolluisce ag an Inbhear Mór, Tigh na hEasca Íochtarach agus Port an Chalaidh, Co. Chill Mhantáin.

 • 15/01/2019 – ABP-302533-18: Clár oibre le haghaidh éisteacht ó bhéal d'OCÉ Scéim Feabhsúcháin Bhealach Ilchóracha Iompair Bhóthar na dTreabh, Cathair na Gaillimhe.

Ar ais go clár 2019
Ar ais go barr


2018

Nollaig 2018

Samhain 2018

Deireadh Fómhair 2018

 • 31/10/2018 – ABP-301708-18: Éisteachta ó Bhéal don Tionscadal Uasghrádaithe do Phíblíne Aistrithe agus do Líonra Fhuíolluisce Léim an Bhradáin curtha ar cheall.

 • 17/10/2018 – JA0039: Eisíodh cinneadh ar iarratas ar Fhorbairt Straitéiseach Bonneagair ag Faiche an Choláiste, BÁC 2

 • 15/10/2018 – ABP-301973-18: Clár Oibre le haghaidh Éisteachta ó Bhéal d'Ordú Ceannaigh Éigeantaigh ag Uisce Éireann sa Chreagán, Co. na Gaillimhe.

 • 11/10/2018 – ABP-301458-18: Eisíodh cinneadh ar iarratas d'Fhorbairt Straitéiseach Bonneagair ag Aerfort Bhaile Átha Cliath, Co. Bhaile Átha Cliath.

 • 01/10/2018 - ABP-301984-17: Éisteacht ó Bhéal maidir le hOrdú Ceannaigh Éigeantaigh i nDún Dealgan, Co. Lú curtha ar cheal.

 • 01/10/2018 -ABP-301970-17: Éisteacht ó Bhéal maidir le hOrdú Ceannaigh Éigeantaigh i Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall curtha ar cheall.

 • 01/10/2018 - ABP-300490-17/300493-17: Clár Oibre le haghaidh Éisteachta ó Bhéal d'Ordú Ceannaigh Éigeantach, Co. Ros Comáin.

Meán Fómhair 2018

Lúnasa 2018

Iúil 2018

Meitheamh 2018

Bealtaine 2018

Aibreán 2018

Márta 2018

Feabhra 2018

Eanáir 2018

Ar ais go clár 2018
Ar ais go barr


2017

Nollaig 2017

Samhain 2017

 • 28/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 15.CH3359: Páirc na hAscaille, Plásóga Ghort na Mara, Dún Dealgan, Contae na Lú. [Éisteacht ó Bhéal Curtha ar Ceal]

 • 28/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 09.CH3351: Ordú Tionscadail um Fheabhsúchán Líonadh Talún Bhaile Chairdif 2017, Bhaile Chairdif, Contae Chill Dara [Tugadh an éisteacht ó bhéal i gcrích 05/12/2017]

 • 24/11/2017 - Socruithe Dúnadh i gComhair na Nollag agus na hAthbhliana 2017/2018

 • 24/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 04.HA0053, 04.MA0014: M28 Scéim Mótarbhealaí Chorcaigh go Rinn an Scidígh - nuashonrú

 • 22/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 04.HA0053, 04.MA0014: M28 Scéim Mótarbhealaí Chorcaigh go Rinn an Scidígh - nuashonrú

 • 22/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal PL17.PA0050, Plaitín, Damhliag, Contae na Mí - nuashonrú [Tugadh an éisteacht ó bhéal i gcrích 22/11/2017]

 • 21/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal PL17.PA0050, Plaitín, Damhliag, Contae na Mí nuashonrú [Tugadh an éisteacht ó bhéal i gcrích 22/11/2017]

 • 17/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 04.HA0053, 04.MA0014: M28 Scéim Mótarbhealaí Chorcaigh go Rinn an Scidígh - nuashonrú

 • 10/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 04.HA0053, 04.MA0014: M28 Scéim Mótarbhealaí Chorcaigh go Rinn an Scidígh - nuashonrú

 • 08/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 04.HA0053, 04.MA0014: M28 Scéim Mótarbhealaí Chorcaigh go Rinn an Scidígh - nuashonrú

 • 06/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 04.HA0053, 04.MA0014: M28 Scéim Mótarbhealaí Chorcaigh go Rinn an Scidígh

 • 02/11/2017 - Forbairt Straitéiseach Tithíochta: Tuairisc chun dáta – Mí Iúil go Deireadh Fómhair 2017

Deireadh Fómhair 2017

Meán Fómhair 2017

Lúnasa 2017

Iúil 2017

Meitheamh 2017

 • 12/06/2017 - Clár oibre don Eisteacht ó Bhéal PL27.247745: Foirgneamh Coireála Uisce Fheartraí, Feartraí, An Choill Chruinn, Contae Chill Mhaintáin.

Bealtaine 2017

Márta 2017

 • 16/03/2017 - Clár Oibre don Éisteacht ó Bhéal PL29.247843 Clerys, 18-27 Sráid Uí Chonaill Íochtarach, Baile Átha Cliath 1 ag tosú Dé Luain 20 Márta 2017 [Tugadh an éisteacht ó bhéal i gcrích 20/03/2017].

 • 02/03/2017 - Gairmracha: Comórtas oscailte le haghaidh daoine a cheapadh mar Oifigeach Feidhmiúcháin agus mar Oifigeach Feidhmiúcháin Riarthóra Líonra[Comórtas críochnaithe]

Eanáir 2017

 • 19/01/2017 - Painéal de Shainchomhairleoirí um Rialú Tógála agus Sainchomhairleoirí Eile [Dúnta]

Ar ais go clár 2017
Ar ais go barr


Nuacht Cartlann anseo

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 05/03/2021