An Bord Pleanála

Cead pleanála eisithe i gcás Ospidéal Náisiúnta Máithreachais ag Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann, Páirc na Leamhán, Baile Átha Cliath 4.

Cead pleanála eisithe i gcás Ospidéal Náisiúnta Máithreachais le haghaidh 244 leaba agus oibreacha suímh a bhaineann leis a thógail ag an suíomh ag Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann, Páirc na Leamhán, Baile Átha Cliath 4.

Dáta an Fhoilsithe: 30th Lúnasa 2017

Rinne an Bord a bhreithniú ar an iarratas maidir leis an Ospidéal Náisiúnta Máithreachais thuasluaite.

Is é cinneadh an Bhoird an fhorbairt bheartaithe a cheadú le coinníollacha


Is é cinneadh an Bhoird ná cead pleanála a dhiúltú maidir leis an bhforbairt a bhí beartaithe.

  1. Tuarascáil an Chigire
  2. Treoir an Bhoird inár thaifeadadh an cinneadh
  3. Ordú an Bhoird
  4. Ordú an Bhoird (Aguisín 1 – Costais)

Tá na cáipéisí a bhaineann leis an gcás ar fáil don phobal lena léamh agus / nó lena gcóipeáil ach teagmháil a dhéanamh lenár n-oifig ag 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1. Gheofar eolas breise ag http://www.pleanala.ie/about/procedures_publicaccess_ga.htm.

 

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 31/08/2017

Liostaí Seachtainiúla
Údaráis Phleanála
Cásanna Eile