An Bord Pleanála

Cead pleanála i gcás Feirm Gaoithe ag Cluain Críon, Contae Uíbh Fhailí (19.PA0047)

Cead pleanála le coinníollacha a dheonú le haghaidh Feirm Gaoithe agus 21 Tuirbín Gaoithe a thógáil ag Cluain Críon, Contae Uíbh Fhailí agus na hoibreacha gaolmhara a bhaineann leo.

Dáta Foilseacháin: 5 Bealtaine, 2017

Tá machnamh an Bhoird déanta faoin iarratas Feirm Gaoithe ag Cluain Críon a thógáil chomh maith le 21 Tuirbín Gaoithe agus na hoibreacha gaolmhara a bhaineann leo, Contae Uíbh Fhailí.

Is é cinneadh an Bhoird ná ceadú le coinníollacha a dhéanamh maidir leis an bhforbairt atá beartaithe.


Is iad seo na príomhcháipéisí a bhaineann leis an gcás:

  1. Tuarascáil an Chigire
  2. Treoir an Bhoird inár thaifeadadh an cinneadh
  3. Ordú an Bhoird
  4. Ordú an Bhoird (Aguisín 1 – Costais)

Tá na cáipéisí a bhaineann leis an gcás ar fáil don phobal lena léamh agus / nó lena gcóipeáil ach teagmháil a dhéanamh lenár n-oifig ag 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1. Gheofar eolas breise ag http://www.pleanala.ie/about/procedures_publicaccess_ga.htm.

 

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 05/05/2017

Liostaí Seachtainiúla
Údaráis Phleanála
Cásanna Eile