An Bord Pleanála

Gluais agus Nótaí Míniúcháin

Seo a leanas míniú ar noda giorrúcháin a tharlódh sna liostaí seachtainiúla.

Cásanna achomhairc agus cásanna eile seachas iad sin faoi Alt 37 Acht Pleanála na bliana 2000.

Giorrúchán

Béarla/Gaeilge

Míniú

PS / DC

Éadáil ar Dhéanmhas Cosanta faoi alt 73 (4)

EIS / RTT

Ráiteas Tionchair Timpeallachta

RL

Ceisteanna dá dtagraítear faoi alt 5 Acht na bliana 2000 maidir leis an ní is forbairt nó forbairt dhíolmhaithe ann nó nach forbairt nó forbairt dhíolmhaithe ann i ndáil le haon chás ar leith.

RD

D’fhéadfadh go bhforálfaí leis na coinníollacha go n-aontófaí mionphointí sonracha maidir leis an gcead pleanála idir an t-údarás pleanála agus an té dá dtugtar an cead pleanála agus in éagmais aontú faoin ábhar gur féidir é a chur faoi bhráid an Bhoird d’fhonn breithiúnais, faoi alt 34 (5) Acht na bliana 2000

QN / FF

Achomhairc in aghaidh fhógraí fála faoi alt 45 (3) Acht na bliana 2000

LC

Achomharc maidir le ceadúnais chun déanmhais nó fearais a shocrú ar an mbóthar poiblí faoi alt 254 (6) (a) Acht na bliana 2000

ST

Achomharc maidir le déanmhais a thabhairt chun bealaigh nó a athrú faoi alt 46(6) Acht na bliana 2000

VC /CG

Achomharc in aghaidh fhógraí cúlghairme faoi alt 44 (6) Acht na bliana 2000

WY

Achomharc in aghaidh chead slí poiblí a chruthu – alt 207 Acht na bliana 2000

DU

Achomharc in aghaidh fhógraí scor ón úsáid faoi alt 46 (6) Acht na bliana 2000

LV

Iarratas ar chead achomhairc faoi alt 37 (6)

EA

Díolúine maidir leis an ngá le RTT ón iarratasóir faoi alt 172 (3)

QC

Rialú cairéal faoi alt 261

SP

Achomharc maidir le déanmhais nó talamh eile i limistéar rialaithe pleanála speisialta faoi alt 88 (5)

ZD

Achomharc maidir le dréachtscéim pleanála i gCrios Forbartha Straitéiseach faoi alt 169 (6)

RH

Aighneas faoi thithíocht shóisialta incheannaithe a chuirtear faoi bhráid faoi alt 96 (5)

Cásanna eile

FS / SD

Achomhairc maidir le deimhniú sábháilteacht ó dhóiteán faoi alt 7 an Achta um Rialú Foirgníochta, 1990

RD / MD

Achomhairc maidir le hiarratais ar mhaolú nó ar dhispeansáid ó choinníollacha de chuid na Rialachán Foirgníochta

WW /UD

Achomhairc maidir le ceadúnais chun aslach a scardadh in uiscí – alt 6 an Achta Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce), 1990

WS / US

Achomhairc maidir le ceadúnais chun aslach a scardadh i séarach – alt 15 an Achta Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce), 1990

AP / TA

Achomhairc faoi alt 34 an Achta um Thruailliú Aeir, 1987

Last modified: 02/04/2009

Liostaí Seachtainiúla
Údaráis Phleanála
Cásanna Eile

Casanna Go Leir