An Bord Pleanála

Faoin mBord Pleanála

Building

"Ár gcion a dhéanamh mar chomhlacht náisiunta neamhspleách ar bhealach neamhchlaon, éifeachtach agus oscailte chun a áirithiú go luífeadh forbairt fhisiciúil agus tionscnaimh mhóra bhonneagair in Éirinn le prionsabail na forbartha inbhuanaithe, lena n-áirítear cosaint an chomhshaoil."

Nuacht

26/09/2019 - Comórtas Oscailte le Cigirí Sinsearacha Pleanála a Cheapadh [Comórtais Dúnta]

26/09/2019 - Comórtas Oscailte le Cigire Pleanála a Cheapadh [Comórtais Dúnta]

20/09/2019 – ABP-302450-18 & ABP-302452-18: Clár oibre Éisteacht Ó Bhéal: Bealach Glas Chiarraí Theas.

19/09/2019 - Comórtais Oscailte le Oifigeach Feidhmiúcháin a Cheapadh [Comórtais Dúnta]

19/09/2019 - Comórtais Oscailte le Cúntóiri Riaracháin a Cheapadh [Comórtais Dúnta]

18/09/2019 – Foilsiú Thuarascáil agus Chuntais Bhliantúla an Bhoird Phleanála 2018 - Tuarascáil agus Cuntais Bhliantúla 2018 , Aguisíní agus Ráiteas

17/09/2019 – ABP-304516-19 – Clár Oibhre Éisteacht Ó Bhéal: Ordú Ceannaigh Éigeantaigh Uisce Éireann (Scéim Shéarachais Ráth Bhoth)

17/09/2019 - ABP303877-19 Clár oibre ÉIsteacht Ó Bhéal: Ordú Ceannaigh Éigeantaigh Uisce Éireann (Scéim Shéarachais An Gheata Bháin / Áth Fhada)

03/09/2019 – ABP-304367-19 Clár Oibre Éisteacht Ó Bhéal: Carr's Hill/Bóthar Charraig Uí Leighin, Dúglas, Corcaigh.

nuachtanna...

Deiseanna Gairme

  • 26/09/2019 - Comórtas Oscailte le Cigirí Sinsearacha Pleanála a Cheapadh [Comórtais Dúnta]
  • 26/09/2019 - Comórtas Oscailte le Cigire Pleanála a Cheapadh [Comórtais Dúnta]
  • 19/09/2019 - Comórtais Oscailte le Oifigeach Feidhmiúcháin a Cheapadh [Comórtais Dúnta]
  • 19/09/2019 - Comórtais Oscailte le Cúntóiri Riaracháin a Cheapadh [Comórtais Dúnta]