An Bord Pleanála

 

⚠ Leibhéal 5 de Shrianta COVID-19 - Beidh an Bord Pleanála ar oscailt mar is gnách ⚠
Tá "sainghníomhaíochtaí reachtúla córas pleanála, a mhéad is féidir iad a dhéanamh go cianda" liostaithe mar sheirbhísí riachtanacha faoi alt (x) d'Alt 14 dar teideal "Riarachán poiblí, seirbhísí éigeandála agus cosaint" de Liosta Seirbhísí Riachtanacha an Rialtais (a d'fhoilsigh Roinn an Taoisigh ar an 14 Deireadh Fómhair 2020 agus a tugadh chun dáta den uair dheiridh ar an 20 Deireadh Fómhair, 2020). Tá An Bord Pleanála san áireamh sa chatagóir seo.
Anuas air sin, foráiltear i Rialachán 5(2)(y) de Rialacháin 2020 den Acht Sláinte 1947 (Alt 31A – Srianta Sealadacha) (Covid-19) (Uimh.8) gur leithscéal réasúnta le taisteal a dhéanamh freastal ar an mBord Pleanála chun dul i mbun oibre i bpróiseas pleanala reachtúil lena n-áirítear achomharc nó aighneacht a dhéanamh nó tuairim a thabhairt nó comhad a léamh, i bhfianaise shrianta Leibhéal 5 a bheith i bhfeidhm. Áirítear i gCuid 2 de na Rialacháin Liosta Seirbhísí Riachtanacha an Rialtais. Tháinig na Rialacháin seo i bhfeidhm ar an 22 Deireadh Fómhair 2020.
Ag féachaint do na cinntí seo a rinne an rialtas lárnach, beidh oifigí an Bhoird Pleanála ar oscailt don phobal le linn na ngnáthuaireanta poiblí idir 9.15 ar maidin agus 5.30 tráthnóna, Luan go hAoine (seachas laethanta saoire poiblí).
Beidh réimse fáilteachtais phoiblí an Bhoird Pleanála ag obair de réir na dtreoirlínte agus na comhairle sláinte poiblí a ghabhann le paindéim Covid-19, agus iarrtar ar chuairteoirí cloí leis na riachtanais sin agus iad ag tabhairt cuairt ar an oifig.
Gheofar tuilleadh eolais ar ár leathanach eolais COVID-19 agus An Bord Pleanála.
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 23 Deireadh Fómhair 2020, 15:30.

 

Building

Nuacht agus Foilseacháin

27/11/2020 - Nollaig 2020 agus Athbhliain 2021 Eolas
Tá faisnéis thábhachtach foilsithe ag an mBord Pleanála faoi theorainneacha ama agus tréimhsí ama cinntí thar thréimhse na Nollag 2020 agus na hAthbhliana 2021. Tá faisnéis ann freisin faoi uaireanta oscailte ár n-oifigí agus féachaint ar chásanna cinnte: seirbhísí rochtana poiblí thar thréimhse na Nollag. Is féidir leat faisnéis iomlán a fháil ag: www.pleanala.ie/christmas2020_ga.htm

27/11/2020 - ABP 307931-20 Éisteacht ó bhéal
Éisteacht ó Bhéal ag tosú ar an 1 Nollag. Gheobhaidh tú cabhair ar ár suíomh gréasáin maidir leis an Éisteacht ó Bhéal seo; conas dul isteach sa chruinniú mar aoi ar do bhrabhsálaí gréasáin agus conas dul isteach sa chruinniú ar an bhfeidhmchlár/na bogearraí. Iarrtar ort aird a thabhairt ar ár dtreoir béasaíochta i dtaobh páirt a ghlacadh go cianda i gcruinniú.

24/11/2020 - Cinntí a eisíodh ar iarratais ar Fhorbairt Tithíochta Straitéisí
Eisíodh cinntí i Meán Fómhair 2020 maidir leis na hiarratais seo a leanas ar Fhorbairt Tithíochta Straitéisí:

Féach gach nuacht...
Féach gach foilseachán...