An Bord Pleanála

 

⚠ Eolas Tábhachtach ⚠
Bíonn an Bord Pleanála ar oscailt faoi láthair idir a 9 ar maidin agus a 12 meán lae (Luan go hAoine) chun iarratais, aighneachtaí agus achomhairc a ghlacadh.
Tá An Bord Pleanála ag déanamh de réir gach treoir ón Rialtas agus ó na húdaráis sláinte maidir leis an bpaindéim Covid-19. Ina fhianaise sin, ní bhíonn ár n-oifigí ar oscailt ach ar feadh cúpla uair an chloig sa lá chun iarratais agus achomhairc/aighneachtaí a ghlacadh.
Tá orduithe déanta ag an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus ag an Rialtas trína ndearnadh gach teorainn ama reatha i gcás cúrsaí pleanála a reo, lena n-áirítear achomhairc phleanála agus aighneachtaí maidir le hachomhairc agus iarratais maidir le tithíocht straitéiseach agus bonneagar straitéiseach. Gheofar preasráiteas an Aire agus na horduithe sin inar fógraíodh an síneadh ama le léamh ar shuíomh gréasáin na Roinne www.housing.gov.ie/ga
Daoine ar mian leo teagmháil a dhéanamh leis an mBord Pleanála, iarrtar orthu é a dhéanamh ar an bhfón, le ríomhphost, nó ar shlí éigin eile seachas bualadh isteach san oifig. An fáth leis sin ná daoine a choimeád scartha amach ó chéile chomh fada agus is féidir, nuair nach gá teagmháil duine le duine.
Gheofar tuilleadh eolais faoi amlínte, seachadtaí poist, fad sóisialta agus nithe eile in An Bord Pleanála agus Eolas ar Covid-19 COVID-19.
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 31/03/2020, 16.30

 

Nuacht agus Foilseacháin

Building

02/04/2020 - 02/04/2020 - COVID-19 (Coróinvíreas) agus An Bord Pleanála: Eolas

31/03/2020 - Teorainneacha ama maidir le cásanna pleanála curtha ina stad. Tá ordú eisithe ag an Rialtas maidir le teorainneacha ama le haghaidh achomhairc phleanála nó aighneachtaí a dhéanamh. De bharr an ordaithe tá na teorainneacha ama curtha ina stad ó 29 Márta 2020

26/03/2020 – Fógra Tábhachtach: Éisteacht ó Bhéal N6 Cuarbhóthar Chathair na Gaillimhe (Uimhir Chásanna ABP-302848-18 agus ABP-302885-18). De bharr srianta leanúnacha atá curtha i bhfeidhm ó thaobh Covid-19 tá an éisteacht ó bhéal curtha ar athló go dtí go bhfaightear fógra eile. Foilseofar aon eolas sa bhreis ar an suíomh idirlín.

26/03/2020 – Fógra Tábhachtach: Éisteacht ó Bhéal Shaoráid Dramhaíola Chnoc Iarlaithe (Uimhir Chás ABP-302311-18) De bharr srianta leanúnacha atá curtha i bhfeidhm ó thaobh Covid-19 tá an éisteacht ó bhéal curtha ar athló go dtí go bhfaightear fógra eile. Foilseofar aon eolas sa bhreis ar an suíomh idirlín

2020 Comórtas Oscailte le Stiúrthóir Cúnta Pleanála

Féach gach nuacht...
Féach gach foilseachán...