An Bord Pleanála

Faoin mBord Pleanála

Building

"Ár gcion a dhéanamh mar chomhlacht náisiunta neamhspleách ar bhealach neamhchlaon, éifeachtach agus oscailte chun a áirithiú go luífeadh forbairt fhisiciúil agus tionscnaimh mhóra bhonneagair in Éirinn le prionsabail na forbartha inbhuanaithe, lena n-áirítear cosaint an chomhshaoil."

Nuacht

19/11/2019 - Cinneadh a eisíodh ar iarratas ar Fhorbairt Straitéiseach Tithíochta le haghaidh forbairt cónaithe ag An Bóthar Buí, Teach Sagard, Co. Bhaile Átha Cliath (ABP-304828-19).

19/09/2019 - Cinneadh a eisíodh ar iarratas ar Fhorbairt Straitéiseach Tithíochta le haghaidh forbairt cónaithe ag Crois an Phúinsigh, Luimneach (ABP-304705-19).

19/09/2019 - Cinneadh a eisíodh ar iarratas ar Fhorbairt Straitéiseach Tithíochta le haghaidh forbairt cónaithe ag Capdoo, Claonadh, Co. Chill Dara (ABP-304632-19).

19/11/2019 - Cinneadh a eisíodh ar iarratas ar Fhorbairt Straitéiseach Tithíochta le haghaidh forbairt cónaithe ag An Cnoc Buí, Port Láirge, Co. Phort Láirge (ABP-304423-19).

19/11/2019 - Cinneadh a eisíodh ar iarratas ar Fhorbairt Straitéiseach Tithíochta le haghaidh forbairt cónaithe ag An Muine Dubh agus ag Cnoc Óráin, Órán Mór, Co. na Gaillimhe (ABP-304203-19).

15/11/19 - ABP-304028-19: Clár oibre Éisteacht Ó Bhéal: Láithreán Opera, Luimneach ag tosú 26 Samhain 2019

14/11/2019 – ABP304992-19 - Clár Oibre Éisteacht Ó Bhéal: Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge - Réadmhaoin Folamh, Ordú Ceannaigh Éigeantaigh 2019 (Uimh.13).

14/11/2019 – ABP304972-19 - Clár Oibre Éisteacht Ó Bhéal: Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge - Réadmhaoin Folamh, Ordú Ceannaigh Éigeantaigh 2019 (Uimh.11).

14/11/2019 – ABP305093-19 - Clár Oibre Éisteacht Ó Bhéal: Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge - Réadmhaoin Folamh, Ordú Ceannaigh Éigeantaigh 2019 (Uimh.15).

13/11/2019 - Cinneadh déanta maidir le hiarratas d'Fhorbairt Straitéiseach Bonneagair le haghaidh Tionscadal Draenála mhórcheantar Bhaile Átha Cliath i gceantar Fhine Gall agus i mBaile Átha Cliath (ABP-301908-18 and ABP-302039-18).

05/11/2019 – ABP-302450-18 agus ABP-302452-18: Clár oibre Éisteacht Ó Bhéal: Bealach Glas Chiarraí Theas ag atosú 12 Samhain 2019.

18/09/2019 – Foilsiú Thuarascáil agus Chuntais Bhliantúla an Bhoird Phleanála 2018 - Tuarascáil agus Cuntais Bhliantúla 2018 , Aguisíní agus Ráiteas

nuachtanna...