An Bord Pleanála

 

⚠ Leibhéal 5 de Shrianta COVID-19 - Beidh an Bord Pleanála ar oscailt mar is gnách ⚠
Tá "sainghníomhaíochtaí reachtúla córas pleanála, a mhéad is féidir iad a dhéanamh go cianda" liostaithe mar sheirbhísí riachtanacha faoi alt (x) d'Alt 14 dar teideal "Riarachán poiblí, seirbhísí éigeandála agus cosaint" de Liosta Seirbhísí Riachtanacha an Rialtais (a d'fhoilsigh Roinn an Taoisigh ar an 14 Deireadh Fómhair 2020 agus a tugadh chun dáta den uair dheiridh ar an 20 Deireadh Fómhair, 2020). Tá An Bord Pleanála san áireamh sa chatagóir seo.
Anuas air sin, foráiltear i Rialachán 5(2)(y) de Rialacháin 2020 den Acht Sláinte 1947 (Alt 31A – Srianta Sealadacha) (Covid-19) (Uimh.8) gur leithscéal réasúnta le taisteal a dhéanamh freastal ar an mBord Pleanála chun dul i mbun oibre i bpróiseas pleanala reachtúil lena n-áirítear achomharc nó aighneacht a dhéanamh nó tuairim a thabhairt nó comhad a léamh, i bhfianaise shrianta Leibhéal 5 a bheith i bhfeidhm. Áirítear i gCuid 2 de na Rialacháin Liosta Seirbhísí Riachtanacha an Rialtais. Tháinig na Rialacháin seo i bhfeidhm ar an 22 Deireadh Fómhair 2020.
Ag féachaint do na cinntí seo a rinne an rialtas lárnach, beidh oifigí an Bhoird Pleanála ar oscailt don phobal le linn na ngnáthuaireanta poiblí idir 9.15 ar maidin agus 5.30 tráthnóna, Luan go hAoine (seachas laethanta saoire poiblí).
Beidh réimse fáilteachtais phoiblí an Bhoird Pleanála ag obair de réir na dtreoirlínte agus na comhairle sláinte poiblí a ghabhann le paindéim Covid-19, agus iarrtar ar chuairteoirí cloí leis na riachtanais sin agus iad ag tabhairt cuairt ar an oifig.
Gheofar tuilleadh eolais ar ár leathanach eolais COVID-19 agus An Bord Pleanála.
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 23 Deireadh Fómhair 2020, 15:30.

 

Building

Nuacht agus Foilseacháin

23/10/2020 – ABP-302848-18 agus ABP-302885-18: An scéala is déanaí ar an Éisteacht ó bhéal. Modúl 3: Éisteacht Ordú Ceannaigh Éigeantaigh - Tús 27 Deireadh Fómhair 2020
Foilsíodh Clár Oibre don Éisteacht ó Bhéal ag tosú ar an 27 Deireadh Fómhair maidir le Cuarbhóthar Chathair na Gaillimhe N6.

Chun cuireadh chun an chruinnithe a iarraidh chun féachaint ar na himeachtaí nó chun cúnamh teicniúil a fháil seol ríomhphost helpdesk@pleanala.ie.

Gheobhaidh tú cabhair ar ár suíomh gréasáin maidir leis an Éisteacht ó Bhéal seo; conas dul isteach sa chruinniú mar aoi ar do bhrabhsálaí gréasáin agus conas dul isteach sa chruinniú ar an bhfeidhmchlár/na bogearraí. Iarrtar ort aird a thabhairt ar ár dtreoir béasaíochta i dtaobh páirt a ghlacadh go cianda i gcruinniú.

21/10/2020 - Beidh An Bord Pleanála ar oscailt le linn shrianta Leibhéal 5
Beidh An Bord Pleanála ar oscailt go hiomlán don phobal le linn shrianta Leibhéal 5. Beidh an oifig ar oscailt Luan go hAoine ó 9.15am go 5.30pm. Féach nach ndéanfar spriocthréimhsí pleanála a reo lena linn.

Is seirbhís riachtanach í an tseirbhís pleanála atá sonraithe ag 14(x) ar liosta seirbhísí riachtanacha an Rialtais. Gheofar tuilleadh eolais ar ár leathanach eolais COVID-19 agus ar ár leathanach eolais faoin mBord Pleanála.

Féach gach nuacht...
Féach gach foilseachán...