An Bord Pleanála

Inrochtaineacht an Suímh Gréasáin

Comhlíonadh na gCaighdeán

Comhlíonann leathanaigh an tsuímh ghréasáin seo na caighdeáin seo a leanas, ach amháin i gcás seanliostaí de chásanna.

 • Tá na leathanaigh faofa ag WCAG AA, agus comhlíonann siad treoirlínte tosaíochta 1 agus a 2 de na W3C Web Content Accessibility Guidelines.
 • Comhlíonann na leathanaigh an chuid is mó de na treoirlínte atá leagtha síos sna W3C Web Content Accessibility Guidelines.
 • Úsáideann na leathanaigh uasmharcáil shéimeantach stuctúrtha. Úsáidtear taganna H1 do cheannteidill na leathanach, agus taganna H2 do cheannteidil na rannóg ar an leathanach.
 • Tá na leathanaigh bailíochtaithe mar HTML 4.01 Trasdultach nó XHTML 1.0 Trasdultach.
 • Tá go leor leathanach, a foilsíodh roimh Iúil 2007, nach gcomhlíonann ach Leibhéal A de chuid WAI. Tá liostaí seachtainiúla de chásanna nua, agus réitithe, sna leathanaigh seo agus úsáidtear táblaí don leagan amach.

Formáidí na ndoiciméad

 • Nuair is féidir, tugtar eolas ar an suíomh seo i bhformáid HTML. Is féidir gur gcuirfear eolas eile ar fáil i bhformáid PDF agus is féidir iarratas a chur chuig an Oifigeach Rochtana iad a fháil i bhformáid Word. Tá roinnt cineálacha seandoiciméad ar fáil i bhformáid Word nó i bhformáid PDF.
 • Tá chuile Threoir ón mBord, Orduithe ón mBord agus Tuarascálacha na gCigirí ar fáil i bhfoirm PDF.
 • Tá foilseachán eile, ar nós An Tuarascáil Bhliantúil, ar fáil i bhformáid PDF.
 • Téigh i dteagmháil leis an Oifigeach Rochtana má tá doiciméad uait nach bhfuil ar fáil i bhformáid a bhfuil inrochtana duit.

Aicearraí méarchláir

Roineann an chuid is mó de na brabhsálaithe, ar nós Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari roinnt aicearraí méarchlair.
Roinnt aicearraí méarchlair úsáidí atá ann ná:

 • F5 – Athlódáil

 • Escape – stop

 • CTRL agus + nó CTRL agus roth luiche suas – zúmáil isteach

 • CTRL agus – nó CTRL agus roth luiche síos – zúmáil amach

 • CTRL agus 0 – leibhéal zúmála réamhshocrú

 • F11 – mód lánscáileáin

 • CTRL agus F nó F3 – oscail bosca cuardach sa leathanach a bhfuil ar oscailt

Dearadh Físeach

 • Baineann an suíomh seo úsáid as stíl scadála dá bhileoga sa leagan amach.
 • Is toisí coibhneasta iad na toisí cló, agus is féidir iad a mhéadú ach úsáid a bhaint as an rogha"text size" sna brabhsálaithe físeacha.
 • Mura dtacaíonn do bhrabhsálaí le stílbhileoga ar chor ar bith, is féidir gach rud a léamh fós ar an suíomh.

Meiteashonraí

Dáta an Leasaithe Deireanaigh : 18/04/2018