An Bord Pleanála

Acht um Nochtadh Cosanta 2014

Tuarascáil Bhliantúil faoin alt 22

De réir Alt 22 (1) den Acht um Nochtadh Cosanta 2014 éilítear ar gach uile chomhlacht poiblí tuarascáil bhliantúil a ulmhú agus a fhoilsiú gach bliain ar nó roimh an 30 Meitheamh mar gheall ar an mbliain roimhe sin ar bhealach nach bhféadfar na daoine a rinne nochtuithe a aithint maidir leis na nithe atá leagtha amach i bhfo-alt (2).

Is iad na hábhair atá luaite in Alt 22 (2) ná-

    1. líon na nochtuithe cosanta a rinneadh chuig an eagras poiblí,
    2. beart a rinneadh (más ann) mar fheagra ar na nochtuithe cosanta, agus
    3. aon eolas eile a bhaineann leis na nochtuithe cosanta agus aon bheart go bhféadfaidh an tAire a iarraidh ó am go ham.

Tuarascáil Bhliaintiúil

2018

2017

2016

2015

2014


Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 02/05/2019