An Bord Pleanála

Reachtaíocht a bhaineann le Íoc Pras Cuntas

Tá cúrsaí maidir le sonraisc a íoc go sciobtha eagraithe faoin Acht um Íoc Pras Cuntas, 1997 arna leasú ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Idirbhirt Tráchtálacha Íoctha go Déanach), 2002. Faightear sa reachtaíocht sonraí maidir le hús a íoc i gcásanna nuair nach mbíonn sonraisc bhailí íoctha 30 lá imithe tar éis iad a fháil ar dtús.

Scríobhtar faoi chúram Finance Section i ngach cás go soiléir ar gach sonrasc nó is féidir an bille a sheoladh chuig finance@pleanala.ie.

Áirítear an t-ús maidir leis an tréimhse a tharlaíonn idir an chéad spriocdháta agus an dáta nuair a bheidh na sonraisc íoctha.

Polasaí nua chun íoc a dhéanamh laistigh de thréimhse 15 lá, Iúil 2011.

Rinne an Rialtas cinneadh maidir leis an riachtanas neamhreachtúil a shíneadh ó na Ranna Stáit do gach Údarás Áitiúil, na Gníomhaireachtaí Stáit agus na hEagrais Earnála Poiblí ó mhí Iúil 2011 chun an tréimhse íocaíochta a laghdú ó 30 lá go 15 lá. Caithfear gach iarracht a bhaint amach, ag cloí leis na nósanna imeachta airgeadais mar is cuí ionas go mbeidh na soláthraithe íoctha faoi cheann tréimhse nua.

Is féidir cliceáil ar an nasc seo chun feidhmíocht an Bhoird a fheiceáil maidir leis an dualgas seo ó tháinig an riail seo i bhfeidhm.

2020

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Eanáir 2020 go 31 Márta 2020

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Aibreán 2020 to 30 Meitheamh 2020

2019

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Eanáir 2019 go 31 Márta 2019

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Aibreán 2019 to 30 Meitheamh 2019

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist:1 Iúil 2019 go 30 Meán Fómhair 2019

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist:1 Deire Fomhair 2019 go 31 Nollag 2019

2018

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Eanáir 2018 go 31 Márta 2018

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Aibreán 2018 to 30 Meitheamh 2018

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist:1 Iúil 2018 go 30 Meán Fómhair 2018

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist:1 Deire Fomhair 2018 go 31 Nollag 2018

2017

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Eanáir 2017 go 31 Márta 2017

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Aibreán 2017 to 30 Meitheamh 2017

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist:1 Iúil 2017 go 30 Meán Fómhair 2017

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist:1 Deire Fomhair 2017 go 31 Nollag 2017

2016

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Eanáir 2016 go 31 Márta 2016

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Aibreáin 2016 go 30 Meitheamh 2016

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist:1 Iúil 2016 go 30 Meán Fómhair 2016

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Deireadh Fómhair 2016 go 31 Nollag 2016

2015

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Eanáir 2015 go 31 Márta 2015

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Aibreáin 2015 go 30 Meitheamh 2015

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist:1 Iúil 2015 go 30 Meán Fómhair 2015

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Deireadh Fómhair 2015 go 31 Mí na Nollag 2015

2014

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Eanáir 2014 go 31 Márta 2014

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Aibreán 2014 go 30 Meithamh 2014

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist:1 Iúil 2014 go 30 Meán Fómhair 2014

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Deireadh Fómhair 2014 go 31 Mí na Nollag 2014

2013

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Eanáir 2013 go 31 Márta 2013

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Aibreán 2013 go 30 Meithamh 2013

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist:1 Iúil 2013 go 30 Meán Fómhair 2013

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Deireadh Fómhair 2013 go 31 Mí na Nollag 2013

2012

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Eanáir 2012 go 31 Márta 2012

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Aibreáin 2012 go 31 Meitheamh 2012

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Deireadh Fómhair 2012 go 31 Mí na Nollag 2012

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Deireadh Fómhair 2012 go 31 Mí na Nollag 2012

2011

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist:1 Iúil 2011 go 30 Meán Fómhair 2011

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Deireadh Fómhair 2011 go 31 Nollaig 2011

 

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 09/07/2020