An Bord Pleanála

Eolas a sheoladh chuig baill den Oireachtas

Is féidir le baill an Oireachtais atá ag lorg eolais ón mBord Pleanála teagmháil a dhéanamh linn trí seoladh ríomhphoist tiomnaithe oireachtasqueries@pleanala.ie. Is é Neil Doherty an t-oifigeach atá i gceannas ar cheisteanna ó bhaill an Oireachtais.

Seo iad a leanas na sprioc-amanna le ceisteanna ó bhaill an Oireachtais a fhreagairt:

Admháil: 3 lá oibre
Freagra Ábhartha: 15 lá oibre

Má tá tú ag iarraidh achomharc inmheánach a dhéanamh, cuir do cheist go oireachtasqueries@pleanala.ie le do thoil. Beidh athbhreithniú iomlán déanta ag oifigeach sinsearach maidir leis an an achomharc. Is í Mary Kelly, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, an t-oifigeach achomhairc inmheánaigh.

Má tá tú ag iarraidh achomharc seachtrach a dhéanamh, téigh i dteagmháil linn le do thoil agus cuirfear an cheist chuig an oifigeach oiriúnach sa Roinn Tithíocht, Pleanála agus Rialtais Áitiúil.

Déanfaimid suirbhé tréimhsiúil le haiseolas a fháil ó bhaill an Oireachtais a bhaineann úsáid as an seirbhís seo. Is féidir le baill an Oireachtais atá ag iarraidh aiseolas a thabhairt dúinn é a chur chuig oireachtasqueries@pleanala.ie.

Tabharfaidh An Bord Pleanála tuairisc bhliantúil ar chomhlíonadh leis na caighdeáin

Is féidir na hiarratais a fhaigheann an Bord ó bhaill den Oireachtas ar bhonn ráithiúil.

 

2020

Ráithe 1 - 1 Eanáir 2020 go 31 Márta 2020

2019

Ráithe 4 - 1 Deireadh Fómhair 2019 go 31 Nollaig 2019

Ráithe 3 - 1 Iúil 2019 go 30 Meán Fómhair 2019

Ráithe 2 - 1 Aibreán 2019 go 30 Meitheamh 2019

Ráithe 1 - 1 Eanáir 2019 go 31 Márta 2019

2018

Ráithe 4 - 1 Deireadh Fómhair 2018 to 31 Nollaig 2018

Ráithe 3 - 1 Iúil 2018 go 30 Meán Fómhair 2018

Ráithe 2 - 1 Aibreán 2018 go 30 Meitheamh 2018

Ráithe 1 - 1 Eanáir 2018 go 31 Márta 2018

2017

Ráithe 4 - 1 Deireadh Fómhair 2017 to 31 Nollaig 2017

Ráithe 3 - 1 lúil 2017 to 30 Meán Fómhair 2017

Ráithe 2 - 1 Aibreáin 2017 to 30 Meitheamh 2017

Ráithe 1 - 1 Eanáir 2017 go 31 Márta 2017

2016

Ráithe 4 – 1 Deireadh Fómhair 2016 go 31 Nollaig 2016

 

 

 

 

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 14/04/2020