An Bord Pleanála

Oifigeach Rochtana

Oifigeach Rochtana faoin Acht Míchumais 2005
Is é Neil Doherty Oifigeach Rochtana an Bhoird Phleanála faoi alt 26(2) den Acht Míchumais 2005. Is é an tOifigeach Rochtana atá freagrach as cuidiú le daoine rochtain a fháil ar na seirbhísí a chuireann An Bord Pleanála ar fáil, agus feidhmiú mar phointe teagmhála i gcoitinne.


Is féidir glaoch ar d'Oifigeach Rochtana ar:
Teileafón: (01) 858 8100
Glao Áitiúil: 1890 275 175
Ríomhphost: accessofficer@pleanala.ie or bord@pleanala.ie

Scríobh chuig:
An tOifigeach Rochtana (Neil Doherty)
An Bord Pleanála
64 Sráid Mhaoibhríde
Baile Átha Cliath 1
D01 V902


 

 

 

 

 Dáta an Leasaithe Deireanaigh:02/05/2018