An Bord Pleanála

Conas a shocraítear na táillí?

Ceadaíonn Alt 144 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 don Bhord Pleanála táillí a chinneadh maidir le:

• achomhairc,
• iarratais,
• tarchuir,
• iarratas ar chead achomhairc,
• tuairimí nó aighneachtaí,
• iarratais ar éisteachtaí ó bhéal,
• iarratais ar scóipeáil, agus
• feidhmeanna eile.

Ní cheadaíonn an tAcht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) 1977 don Bhord Pleanála táillí a chinneadh i gcás achomhairc a dhéantar faoi alt 20. Is é an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil a chinneann na táillí don chineál achomhairc sin. Gheofar cumhachtaí den chineál céanna sa reachtaíocht Rialú Foirgníochta agus Truailliú Uisce trína gceadaítear don Bhord táillí a shocrú.

Ní mór don Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil na táillí molta a cheadú sula dtugtar isteach iad. Má choigeartaítear na táillí ar aon dul le hInnéacs Praghsanna an Tomhaltóra agus ar an gcúis sin amháin, ní gá don Aire na táillí a cheadú. Athbhreithníonn an Bord na táillí faoi threoir Innéacs Praghsanna an Tomhaltóra gach trí bliana ar a laghad agus ar ócáidí eile nuair is gá.


 Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 06/12/2018