An Bord Pleanála

Inrochtaineacht sa Bhord Pleanála

Ráiteas ar Inrochtaine
Oifigeach Rochtana agus conas iarratas rochtana a dhéanamh
Oifigeach Fiosrúcháin agus conas gearán a dhéanamh faoin Acht Míchumais
Iarratais rochtana nuair atáthar ag freastal ar imeachtaí an Bhoird Phleanála
Leabhrán eolais réamhchuairte do chuairteoirí
Eolas maidir leis an mBord Pleanála i bhformáidí eile
Inrochtaineacht an Ghréasáin
Áiseanna do dhaoine atá ar bheagán gluaiseachta
Áiseanna do dhaoine atá ar bheagán radhairc
Áiseanna do dhaoine atá ar bheagán éisteachta


Ráiteas ar Inrochtaine

Geallann an Bord Pleanála ár seirbhísí a chur ar fáil don uile dhuine agus ár bhfreagrachtaí faoin Acht Míchumais 2005 a chomhlíonadh. Áirítear air seo:

  • Teacht a thabhairt ar ár bhfoirgneamh agus ar ionaid sheachtracha mar a mbíonn cruinnithe agus éisteachtaí ó bhéal againn.
  • Teacht a thabhairt ar ár seirbhísí.
  • Teacht a thabhairt ar sheirbhísí agus earraí a chuirtear ar fáil dúinn.
  • Teacht a thabhairt ar eolas a chuireann an Bord Pleanála ar fáil.

Oibrímid i gcónaí chun an teacht ar ár suíomh gréasáin agus seirbhísí agus a inúsáidte atá siad a mhéadú. Ba mhaith leis an mBord Pleanála cloí leis na treoirlínte agus caighdeáin ghlactha maidir le teacht a thabhairt cé go bhféadfadh sé go mbeadh ócáidí ann nuair nach mbíonn sé indéanta ná cuí teacht a thabhairt. Más amhlaidh, cuirfimid scéala chugat agus tairgfimid deiseanna malartacha eile duit, más féidir.


An tOifigeach Rochtana agus conas iarratas rochtana a dhéanamh

Cabhróidh ár nOifigeach Rochtana leat le ceisteanna agus iarratais rochtana.


An tOifigeach Fiosrúcháin agus conas gearán a dhéanamh faoin Acht Míchumais

Má chreideann tú gur theip ar an mBord Pleanála an tAcht Míchumais a chomhlíonadh, féadfaidh tú glaoch ar an Oifigeach Fiosrúcháin.


Iarratais rochtana nuair atáthar ag freastal ar imeachtaí an Bhoird Phleanála

Cuir scéala chugainn a luaithe is féidir sula dtugann tú cuairt ar an mBord Pleanála má tá riachtanais so-rochtaineachta agatsa nó ag duine ar bith i do ghrúpa ionas gur féidir linn cabhrú leat an rochtain sin a éascú.

Is féidir go dtógfaidh sé tamall orainn iarratais mar sin a chomhlíonadh i gcás imeachtaí áirithe. Mar sin iarraimid ort an oiread fógra agus is féidir a thabhairt dúinn agus scríobh chugainn roimh an spriocdháta atá luaite san fhógra. Is féidir nach mbeifear in ann iarratais maidir le himeacht a dhéanfar tar éis an spriocdháta cheal ama.

Leabhrán eolais réamhchuairte do chuairteoirí [PDF] [Word]
Cuireann an leabhrán eolais réamhchuairte do chuairteoirí eolas ar fáil ar an tslí le dul chuig ár n-oifig, an tslí isteach agus amach as, agus cad tá ar fáil inár n-ionad fáiltithe agus sna seomraí cruinnithe.

Eolas maidir leis an mBord Pleanála i bhformáidí eile
Is féidir linn eolas a chur ar fáil i bhformáidí éagsúla eile.

Teacht ar an suíomh gréasáin
Ba mhaith linn an teacht ar ár suíomh gréasáin a dhéanamh chomh furasta agus is féidir.

Áiseanna do dhaoine atá ar bheagán gluaiseachta

  • Tá teacht ag an bpobal ar ár n-ionad fáiltithe agus ar na príomhsheomraí cruinnithe.
  • Tá teacht ar ár n-ionad fáiltithe agus príomhsheomraí cruinnithe ón tsráid, gan aon chéim. Tá rampa réidh suas go dtí na doirse isteach agus amach as seomra cruinnithe Parnell. Taispeánfar an rampa le comharthaíocht agus tíleanna buí urláir.
  • Tá suíocháin ar fáil san ionad fáiltithe.
  • Tá spás páirceála amháin do dhaoine faoi mhíchumas os comhair ár n-oifig ar Shráid Mhaoilbhríde.
  • Má táthar ag freastal ar chruinnithe in áiteanna eile san fhoirgneamh, tá ardaitheoirí ar fáil tar éis duit dul tríd an áis slándála.

Áiseanna do dhaoine atá ar bheagán radhairc

  • Beidh an fhoireann ar fáil chun tú a threorú tríd an bhfoirgneamh nó ag ionad seachtrach.
  • Tá fáilte roimh mhadraí treoracha agus madraí cúnaimh agus beidh uisce ar fáil dóibh.
  • Tá teacht ar ár n-ionad fáiltithe agus príomhsheomraí cruinnithe ón tsráid, gan aon chéim. Tá rampa réidh suas go dtí na doirse isteach agus amach as seomra cruinnithe Parnell.
  • Soilsiú nádúrtha agus saorga san ionad fáiltithe agus sna seomraí cruinnithe. Is féidir an soilsiú a ísliú le linn léirithe agus cur i láthair físeáin.

Áiseanna do dhaoine atá ar bheagán éisteachta

  • Tá lúbanna ionduchtaithe suiteáilte san ionad fáiltithe. Tá lúbanna ionductaithe suiteáilte i seomraí Mhaoilbhride, Chathal Brugha and Parnell. Níl lúb ionduchtaithe ar fáil i seomra Sheán Mhic Dhiarmada.
  • Beidh léirmhínitheoirí Theanga Chomharthaíochta na hÉireann, fotheidil fíorama nó SpeedText ar fáil ach iad a iarraidh. Abair linn é roimh ré más mian leat léirmhínitheoir Theanga Chomharthaíochta na hÉireann a bheith ann ionas gur féidir linn é sin a eagrú duit.

 

 

 

 Dáta an leasaithe deireanaigh: 02/05/2018