An Bord Pleanála

Eolas mar gheall ar Sholáthar

  • Na conarthaí seirbhíse poiblí atá le dámhachtain san áireamh cineál conartha, conraitheoir, luach, dámhachtain, tréimhse conartha agus cur síos gearr (i bhfoirm tábla) i gcásanna ina bhfuil luach níos mó ná €10,000 i gceist maidir le conarthaí i dTeicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide agus luach níos mó ná €25,000 i gcásanna eile.

Last modified: 07/09/2016